Werkwijze en Duurzaamheid

Onze Werkwijze
Cultuurbedrijf RIQQ hanteert een aantal uitgangspunten bij haar manier van werken en volgt daarmee de landelijke ontwikkelingen binnen de culturele sector. Hieronder vind je uitleg over de gedragscodes die deel uitmaken van onze werkwijze. Ook vertellen we hieronder hoe we praktisch aan het werk zijn wat betreft het thema Duurzaamheid.

Governance Code Cultuur
Cultuurbedrijf RIQQ onderschrijft en hanteert deze code van harte.
Goed bestuur, adequaat toezicht en transparantie zijn belangrijk voor het maatschappelijk verantwoord functioneren van professionele culturele organisaties. Deze landelijke code is een instrument dat aanstuurt op goed bestuur, op continuïteit van de organisatie en op vertrouwen die de culturele sector (daarmee) geniet in de Nederlandse samenleving.
Informatie over de Governance Code Cultuur vind je op www.governancecodecultuur.nl

Code Diversiteit en Inclusie
In het verlengde van de Governance Code Cultuur ligt de Code Diversiteit en Inclusie.
Het doel van deze code is dat de culturele en creatieve sector de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving representeert. Dit betekent o.a. dat de sector gelijkwaardig toegankelijk is voor iedereen: als maker, producent, werkende én publiek. Zo draagt iedereen er op eigen wijze aan bij.
Ook bij Cultuurbedrijf RIQQ streven we naar een organisatie waar iedereen zich gewaardeerd, gerespecteerd en gehoord voelt, ongeacht gelijkenissen of verschillen tussen eenieder.
Informatie over de Code Diversiteit en Inclusie vind je op www.codedi.nl

Fair Practice Code
De Fair Practice Code biedt een kader om duurzaam, eerlijk en transparant ondernemen en werken voor iedereen in de culturele en creatieve sector mogelijk te maken. Dit betekent bijvoorbeeld dat Cultuurbedrijf RIQQ kunstenaars en ZZP-ers naar behoren honoreert en niet meegaat in de soms stilzwijgende verwachting dat ‘kunstenaars het ook wel voor wat minder kunnen doen.’ De code biedt dus een kader om loon naar werk in de culturele en creatieve sector te ondersteunen.
Informatie over de Fair Practice Code vind je op www.fairpracticecode.nl

Duurzaamheid
Cultuurbedrijf RIQQ wil graag dat haar werkzaamheden bijdragen aan een gezonde aarde, voor nu en voor de toekomst. We zijn ons bewust van onze voetafdruk en proberen die nadrukkelijk klein te houden. Ook heeft het onze voorkeur om samen te werken met partners die zelf ook duurzaam werken.
Twee keer per jaar houden we onze activiteiten tegen het licht als het gaat om duurzaamheid. Dan blijkt ook dat het soms lastig is om duurzame (en vaak dus duurdere) keuzes te maken. Op een aantal punten kunnen we dus zeker nog een verbeterslag maken.

Huisvesting
We hebben geluk met ons kantoor in Dieren dat zich, samen met een viertal andere organisaties, in ‘De Bundel’ bevindt. Het gebouw is met de verbouwing in 2019 energie-technisch min of meer ‘state of the art’. In de praktijk levert de eigen stroomvoorziening met zonnepanelen op het dak per jaar ongeveer 35% van de totale elektriciteitsbehoefte van het pand (van de totale opwek capaciteit gaat circa 40% in het net en circa 60% wordt (dus) binnen het gebouw verbruikt). Het actuele energielabel is ‘A’. De stroom die van elders (De Groene Stroomfabriek) wordt betrokken geldt als 100% CO-2 neutraal.

Schoonmaak
De schoonmaakwerkzaamheden van de ruimtes in De Bundel wordt gedaan door medewerkers van Hectas. Zij werken daarbij met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.

Vervoer
We hebben één bedrijfsauto: deze rijdt (nog) op diesel. Vervoer van en naar het werk doen de zes collega’s voor ca. tweederde met de (benzine-)auto. Voor de rest met het OV, de (elektrische) fiets of lopend. We zijn momenteel bezig om te kijken of we de CO2-uitstoot van ons vervoer kunnen compenseren.

Drukwerk

Bij het bestellen van drukwerk kiezen we voor de ‘houtvrij offset’- optie en waar mogelijk voor Biotop-papier. Dit papier gebruiken we ook voor onze eigen printer.

Websites
Onze websites krijgen support van Elonisas uit Nijmegen. Zij geven aan: “Groen ondernemen en bewust met het milieu omgaan is een breed gedragen mening binnen Elonisas. Dit hoort bij ons, duurzaamheid is voor ons van essentieel belang voor een goede toekomst en één van onze kernwaarden.”

Inkopen
Voor ons kantoor hoeven wij weinig in te kopen. Wat we nodig hebben proberen we zoveel mogelijk in de buurt te doen, bij lokale ondernemers. We gebruiken biologische, fairtrade koffie, thee en suiker. Onze vaatwasser draait op eco-wastabletten.

Afval
Dit wordt zoveel mogelijk gescheiden ingezameld.