Kunstspoor 7

Cultuurparticipatie-projecten in de gemeente Rheden

Cultuurbedrijf RIQQ wil kunst & cultuur graag bereikbaar maken voor alle inwoners van de gemeente Rheden. De projecten onder de noemer Kunstspoor 7 waren er dan ook voor iedereen: alle inwoners zijn zonder uitzondering welkom om mee te doen en te genieten van kunst & cultuur, als deelnemer, betrokkene, vrijwilliger of toeschouwer. 

Onder het uitklapmenu vind je meer informatie over alle Kunstspoor 7 - projecten, die Cultuurbedrijf RIQQ i.s.m. lokale partners, uitvoerde in de periode 2018 - 2021, te weten:

  • De Activiteitengids voor 65-plussers
  • De Atlantaflat, Velp
  • Verborgen Talenten / Terug Naar Huis
  • Denktank Kunst & Ouderen
  • Huiskamerconcertjes
  • Theaterproject over Armoede: Bij Mij Thuis
  • De Zilveren Zondag
  • Kijken & Creëren in de Natuur