Kunstspoor 7

Kunstprojecten door alle kerndorpen van de Gemeente Rheden

Cultuurbedrijf RIQQ wil kunst & cultuur graag bereikbaar maken voor alle inwoners van de gemeente Rheden. De projecten onder de noemer Kunstspoor 7 zijn er dan ook voor iedereen: alle inwoners zijn zonder uitzondering welkom om mee te doen en te genieten van kunst & cultuur, als deelnemer, betrokkene, vrijwilliger of toeschouwer. 

Onder het uitklapmenu vind je meer informatie over de lopende projecten, die Cultuurbedrijf RIQQ i.s.m. lokale partners, uitvoert in de periode 2018 - 2021, te weten:

  • De Activiteitengids voor 65-plussers
  • De Atlantaflat, Velp
  • Verborgen Talenten
  • Denktank Kunst & Ouderen
  • Huiskamerconcertjes
  • Levenskunst
  • Theaterproject: Wat is Rijkdom?
  • Zilveren Zondag
  • Kijken & Creëren in de Natuur