Privacy verklaring Cultuurbedrijf RIQQ

Wat doet RIQQ met je gegevens?
Afbeelding behorende bij Privacy verklaring Cultuurbedrijf RIQQ

Privacyverklaring Cultuurbedrijf RIQQ 25 mei 2018 

In dit Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens Cultuurbedrijf RIQQ verwerkt, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. Cultuurbedrijf RIQQ neemt uw privacy zeer serieus en behandelt uw gegevens daarom uiterst zorgvuldig. Voorop staat dat Cultuurbedrijf RIQQ zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de AVG.

Soort persoonsgegevens

Cultuurbedrijf RIQQ verzamelt en gebruikt alleen persoonsgegevens voor zover deze nodig zijn voor de uitvoering van overeenkomsten. Deze overeenkomsten hebben betrekking op activiteiten die Cultuurbedrijf RIQQ organiseert. Dit betreft de verkoop van kaarten voor evenementen, als ook de inschrijving voor en deelname aan activiteiten en netwerken georganiseerd door Cultuurbedrijf RIQQ. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens die worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De volgende gegevens kunnen wij van u verwerken: NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres en IP-adres.

Doel verwerking persoonsgegevens

Cultuurbedrijf RIQQ gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Kaartverkoop:
- het uitvoeren en/of verwerken van transacties die via de website/ticketshop verlopen (wilt u tickets kopen zonder dat wij gegevens van u opslaan dan kunt vanaf een half uur voor de voorstelling aan de theaterkassa tickets kopen)
- om de nieuwsbrief van Cultuurbedrijf RIQQ te kunnen sturen mits u zich daarvoor heeft aangemeld
- voor servicemails, om u nader te kunnen informeren met betrekking tot de voorstelling waarvoor u kaarten heeft gekocht of gereserveerd (bijvoorbeeld om wijzigingen met betrekking tot de voorstelling door te geven
- voor statistische, analyse- en onderzoeksdoeleinden (waaronder klanttevredenheidsonderzoek)
- voor direct marketing activiteiten van Cultuurbedrijf RIQQ, in het bijzonder om gasten te kunnen informeren over Cultuurbedrijf RIQQ, de voorstellingen waarvoor zij kaarten verkoopt en haar (andere) producten en diensten, en om deze informatie op de gast af te stemmen

Activiteiten en netwerken:
- het op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen de netwerken
- het aandacht vragen voor activiteiten die betrekking hebben op relevante activiteiten en netwerken
- de concrete uitvoering van activiteiten

Algemeen
- om uitvoering te kunnen geven aan op Cultuurbedrijf RIQQ van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Nieuwsbrieven en mailingen

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Dat kan door deze optie aan te vinken wanneer u zich aanmeld voor onze ticketshop maar ook door ons een mail te sturen. Deze aanmelding kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Bij registratie in de ticketshop kunt u niet alleen aangeven of u de nieuwsbrief wilt ontvangen maar ook of u op de hoogte gehouden wilt worden over toekomstige evenementen. Wanneer u voor deze optie kiest sturen wij u op onregelmatige basis informatie over aanverwante activiteiten. U kunt zich hiervoor afmelden door

Cookies

De website van Cultuurbedrijf RIQQ maakt gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Wanneer u daarna onze dienst verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar heeft tegen de cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Let op! Als u cookies uitschakelt, is het niet mogelijk om online uw kaarten te bestellen. U kunt uw kaarten dan alleen telefonisch of aan de kassa kopen. Functionele cookies: Dit zijn noodzakelijke cookies. Om naar behoren te kunnen surfen door de sites, maken we soms gebruik van cookies. Uw pc onthoudt de indeling die u zelf gemaakt heeft. Met behulp van deze cookies kan Cultuurbedrijf RIQQ er bijvoorbeeld voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze website niet telkens dezelfde informatie in hoeft te voeren en dat de inhoud van uw winkelmandje niet verloren gaat.

Bewaren gegevens

Cultuurbedrijf RIQQ bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Indien u gedurende vijf jaar geen kaart bij Cultuurbedrijf RIQQ heeft gekocht, wordt de ontvangen informatie verwijderd uit onze systemen. Gegevens van klanten die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief worden bewaard tot na het moment dat zij zich afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden. Gegevens van deelnemers aan activiteiten en netwerken van RIQQ worden bewaard tot twee jaar naar de laatste samenwerking of gezamenlijke activiteit.

Toegang tot de gegevens

De gegevens zijn onder geheimhouding toegankelijk voor de daartoe aangewezen administratieve medewerkers van Cultuurbedrijf RIQQ en om technische redenen bij calamiteiten en onderhoud voor medewerkers van onze gegevensverwerkende partners/softwareleveranciers en beveiligd conform het beleid van onze gegevensverwerkende partners. Genoemde medewerkers zijn op de hoogte van dit privacystatement en geïnstrueerd in het bij de aard van de gegevens behorende gedrag. Papieren archieven zijn afgesloten geplaatst en alleen toegankelijk voor de daartoe aangewezen medewerkers. Indien van toepassing worden uitgeprinte persoonsgegevens vernietigd middels een versnipperaar. We zullen persoonsgegevens alleen vrijgeven als dit een wettelijke verplichting is en/of om gevolg te geven aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure.

Beveiliging en derden

Cultuurbedrijf RIQQ (en haar leveranciers) hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden de ontvangen persoonsgegevens bijvoorbeeld opgeslagen op beveiligde servers. Er zijn verwerkersovereenkomsten opgesteld met de volgende partijen: Stager, Mailchimp, Edso, Sjors Creatief, Boerhof accountants en IT&Care. Deze partijen verwerken voor RIQQ persoonsgegevens. In de overeenkomsten staat hoe wij samen met hen zorg dragen voor de bescherming van persoonsgegevens in overeenkomst met de AVG. Voor uw gemak zijn op de website www.cultuurbedrijfriqq.nl hyperlinks opgenomen naar websites van derden. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, het privacyreglement van deze derde partijen, en niet dat van Cultuurbedrijf RIQQ, van toepassing is op de activiteiten die op u deze websites verricht en de informatie die u daar openbaar maakt. De diverse gegevensbestanden van Cultuurbedrijf RIQQ: ticket- en cursusadministratie, online betaalmodule, nieuwsbrieven, relatiemanagement, mailverkeer, beeldarchief, ?en personeelsadministratie zijn losse bestanden en worden niet gekoppeld aan elkaar of aan externe bestanden (bijvoorbeeld social-mediapartners)

Inzage, vernietiging en verwijdering van persoonsgegevens.

Op verzoek zal Cultuurbedrijf RIQQ u inzage geven in uw gegevens, verbeteren wij deze op uw aanwijzing, en verwijderen (dan wel anonimiseren, bijvoorbeeld omdat financiële transacties een langere bewaartermijn kennen) we ze uit onze bestanden. Bestanden waarvoor geen toestemming (meer) is worden binnen een periode van 5 werkdagen vernietigd. Alle overige gegevens worden 5 dan wel 2 jaar na beëindiging van de uitvoering van de laatste overeenkomst verwijderd dan wel geanonimiseerd tenzij langere wettelijke bewaartermijnen gelden. Bij volledige anonimiteit zijn betalingen op afstand en/of in termijnen niet mogelijk. Daarnaast kan het, bij voorbeeld bij uitval van bijeenkomsten, voorkomen dat we personen waarvan we minder gegevens bezitten niet tijdig kunnen bereiken.

Rechten

Wanneer u vragen hebt of u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in en het kunnen opvragen van de precieze persoonsgegevens die we van u hebben
• het laten corrigeren van fouten en het kunnen aanpassen van uw persoonsgegevens
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming voor het gebruiken en bewerken van uw persoonsge gevens
• uw gegevens anonimiseren of zodanig verwijderen dat deze niet meer herleidbaar zijn tot u als persoon.
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegevens zoals: - het volgen van uw bezoek op onze website (tracking) - het gebruiken van uw aan koop gegevens en voorkeuren om u specifieke voorstellingsinformatie te kunnen sturen  

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.  

Wijzigingen

We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen op onze website dan een update plaatsen.

Gegevens Cultuurbedrijf RIQQ
Cultuurbedrijf RIQQ
Ericaplein 5
6951 CP Dieren
0313-415603

Indien u nog vragen heeft die betrekking hebben op bovenstaande kunt u contact opnemen met Koen van der Mark via koen@cultuurbedrijfriqq.nl.