Ondersteuning door RIQQ

Een stevige culturele basis voor kinderen in de regio

RIQQ ondersteunt scholen bij:

  • het maken van het jaarplan.
  • ideeën over cultuureducatie en het ontwikkelen van een cultuureducatiebeleidsplan.  
  • thema's en vakgebieden voor cultuuronderwijs.
  • overzicht van het aanbod in de regio in de cultuurmarktplaats.
  • vragen van ICC-ers.
  • subsidieaanvragen.

Hieronder vind je een overzicht van projecten en activiteiten die op scholen zijn gerealiseerd met ondersteuning van de combinatiefunctionaris.