Keuzemenu voor Scholen

Ondersteuning Combinatiefunctionaris
Afbeelding behorende bij Keuzemenu voor Scholen

Samen muziek maken of een kunstwerk: dat geeft plezier. En plezier stimuleert het leren. Het is aan de school om ruimte te creëren voor cultuureducatie. Dit hoeven ze niet alleen te doen. De combinatiefunctionarissen van Cultuurbedrijf RIQQ ondersteunen hen daarin. De overheid vindt dit belangrijk en geeft ‘tijd’ om de verbinding tussen het onderwijs en culturele partners te realiseren.

In het Keuzemenu kunnen scholen kiezen voor welke activiteiten zij deze tijd willen gebruiken. Voor projecten waarin oud en jong elkaar ontmoeten bij voorbeeld, buitenschoolse activiteiten of het programma Muziekimpuls dat scholen aan muziekverenigingen koppelt. Als het goed is ligt het boekje in de docentenkamer maar je kunt hier het ook vinden.

Wil je meer weten over wat de combinatiefunctionarissen voor jouw school kunnen betekenen? Anouk de Bruijn en Jessica Harmsen vertellen het je graag.