Kunstprojecten voor Ouderen

Je bent nooit te oud om talent te (her) ontdekken

Cultuurbedrijf RIQQ vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente Rheden toegang heeft tot kunst: om het te ontdekken, te beleven en te maken. RIQQ maakt kunstprojecten mogelijk waarin onder begeleiding van een professionele kunstenaar naar een eindpresentatie wordt toegewerkt. Een theatervoorstelling, concert of expositie. RIQQ werkt hierin samen met Attent, Innoforte, Stichting Stoer, het Sportbedrijf, Radar, het Raadhuis, Stichting Vierhet leven, MVT en vele verenigingen. 

Je bent nooit te oud om talent te (her) ontdekken. Dat is mogelijk in de projecten die RIQQ initieert voor ouderen in de gemeente Rheden, ouderen die zelfstandig of in een verzorgingshuis wonen. Wij geloven erin dat het samenwerken aan een kunstwerk, in welke vorm dan ook, de creativiteit van mensen aanwakkert. Zij worden aangesproken op een passie, op een talent en ontmoeten andere mensen. Kunst kan helpen om zin aan je leven te geven.

Een aantal projecten is mede mogelijk gemaakt dankzij subsidies van het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Oranjefonds, het VSB fonds en het RCOAK.
 

Geïnteresseerd om een project op te zetten of mee te doen?
Neem contact op met Anouk de Bruijn , 0313 415 603, anouk.debruijn@riqq-rheden.nl  

Project Rimpelingen

Cultuurbedrijf verkreeg de subsidie voor een overkoepelend ouderenproject van acht verschillende projecten op het gebied van dans, theater, verhalen, zang. De invulling van de projecten gebeurde door een denktank van 11 enthousiaste vrijwilligers. Op deze manier sluiten de projecten ook echt aan bij de wensen en behoeften van ouderen in Rheden.