Kunstprojecten voor Ouderen

Je bent nooit te oud om talent te (her) ontdekken

Rimpelingen

RIQQ maakt zich sterk voor kunst- & cultuurprojecten voor ouderen. Onder de noemer Rimpelingen werden in de periode 2015 - 2018 verschillende kunstprojecten geïnitieerd. Dit deed RIQQ in samenspraak met de Denktank Kunst & Ouderen, zodat zoveel mogelijk kon worden aangesloten bij de wensen en behoeftes onder senioren binnen de gemeente.

De projecten waren zeer divers: zowel gericht op het bij elkaar brengen van verschillende doelgroepen, als activiteiten voor individuele deelnemers. De animo voor de projecten was groot. Voor Rimpelingen werd samengewerkt met veel partijen in de sectoren zorg, welzijn en kunst & cultuur.

Hieronder volgt een korte beschrijving per deelproject. 

1. Denktank Kunst en Ouderen (2016 - 2018)

In februari 2016 werden ouderen en geïnteresseerden uit de gemeente Rheden uitgenodigd om deel te nemen aan de denktank ‘Kunst & Ouderen’. Hieraan namen elf ouderen uit de verschillende kerndorpen van de gemeente Rheden deel. In tien bijeenkomsten spraken wij met hen over ideeën, behoeftes en valkuilen. Wij nodigden kunstvakdocenten uit om deelnemers te inspireren en met hen in gesprek te gaan over verschillende kunstvormen. Ook gaven we voorbeelden uit het land en bespraken die met de ouderen: welke zijn passend in onze gemeente? Waarom wel en waarom niet? Wij nodigden medewerkers uit de zorg uit om te praten over dat wat er reeds is, waar nieuw aanbod een aanvulling kan zijn en wat mogelijke drempels zijn. 

De denktank werd na de tien geplande bijeenkomsten op verzoek van de deelnemers voortgezet. Zij voelden zich zó verbonden met de projecten, dat zij ook als vrijwilliger bij verschillende projecten betrokken werden. 

2. Zomerproject ‘Kijken en creëren in de natuur’ (2016)

Een project van vier bijeenkomsten, waarin ouderen werden uitgenodigd om samen met een vrijwilliger en onder begeleiding van professionele kunstvakdocenten inspiratie op te doen uit de natuur en hun eigen kunstwerk te maken: een schilderij, een tekening of foto’s.` Het project was een succes. Het enthousiasme van de deelnemers en vrijwilligers was fantastisch. Deze start gaf meteen aan wat de waarde is van kunstprojecten voor (in dit geval kwetsbare) ouderen.

3. Dansproject ‘Ontmoeting op de dansvloer’ (2016)

De kinderboekenweek 2016 had als thema: opa’s en oma’s. Dansdocent Saraja de Jonge ontwikkelde een dansproject voor basisscholen en verzorgingshuizen. Kinderen en ouderen dansten samen en leerden van elkaar over het leven van vroeger en nu. Hoe werd er bijvoorbeeld vroeger gedanst op dansavonden? In vijf workshops werd toegewerkt naar een presentatie in het verzorgingshuis waar de ouderen wonen. 

4. De Activiteitengids (2017)

In de gemeente Rheden is er een groeiend aanbod voor ouderen. Echter, ouderen weten vaak niet wat en waar het precies is. Cultuurbedrijf RIQQ heeft daarom een gids gemaakt met daarin alle kunst & cultuuractiviteiten die in de verschillende kerndorpen worden georganiseerd. Van deze gids, die zeer goed werd ontvangen, werd zowel een digitale als een papieren versie uitgegeven. De gids, met een oplage van 48.000 exemplaren, is verspreid als katern in de Regiobode. 

5. Zomerproject (2017)

Het zomerproject uit 2016 ‘Kijken en creëren in de natuur’ werd in 2017 wegens succes geprolongeerd. In vier bijeenkomsten werden ouderen uitgenodigd om samen met een vrijwilliger en onder begeleiding van een professionele kunstvakdocent inspiratie te halen uit de natuur en hun eigen schilderij en/of tekening te maken. Nieuw was dat de uitkomsten van dit tweede zomerproject werden geëxposeerd in verzorgingshuis Het Lorentzhuis.

6. Jong & Oud: Graffiti (2017)

Het project, bedacht door de denktank Kunst & Ouderen, kon bij de start meteen op zoveel positieve reacties rekenen, dat werd besloten het groot aan te pakken. Ouderen en jongeren maakten een schildering op de gehele achterwand van de sporthal in Dieren. De thema’s in de schilderingen kwamen zowel uit de jongeren als uit de ouderen. Voorafgaand aan het werken aan het grote kunstwerk, kregen jong en oud workshops in graffitispuiten. Ook buurtbewoners gaven input op de thematiek, werkten mee aan de schildering en ontvingen de deelnemers van het project met koffie en thee.

7. Verhalen (2017 - 2018)

55-plussers haalden verhalen op bij de generatie boven hen: een ouder, een buurvrouw of een bewoner van een verzorgingshuis. Onder begeleiding van een schrijfdocente interviewden zij hen over hun leven. Vanuit die interviews schreven zij verhalen. De verhalen werden gebundeld in een boek en vervolgens ten tonele gebracht door ouderen uit de gemeente Rheden.

8. Verborgen talenten (2017 - 2018)

Zelfstandig wonende ouderen, voor wie de drempel om fysieke of emotionele redenen hoog is om aan reguliere cursussen deel te nemen, werden uitgenodigd om een oud talent nieuw leven in te blazen of een nieuw talent te ontdekken. In 1 op 1 lessen aan huis werden zij begeleid door een kunstvakdocent. Na drie gratis workshops aan huis kreeg elke deelnemer de optie om de lessen te verlengen tot een maximum van 15 lessen. De talenten werden na enkele maanden met een publiek gedeeld in een gezamenlijke presentatie. 

9. Koor voor jong en oud (2017 - 2018)

Kinderen van basisschool De Arnhorst en de Fredericusschool nodigden hun oma’s en opa’s uit om samen te zingen. Ouderen van het Velps Middagkoor ondersteunden het projectkoor. In een project van 8 weken werkte het koor, bestaande uit twee verschillende generaties, o.l.v. een muziekdocent, aan een presentatie tijdens het slotfestijn van Rimpelingen.

10. Slotfestijn ‘Rimpelingen’ (28 januari 2018)

Terugblik op 2 jaar seniorenprojecten onder de noemer ‘Rimpelingen’. Een feestelijke presentatie van alle kunstprojecten die Cultuurbedrijf RIQQ in de afgelopen twee jaar heeft ontwikkeld voor - en samen met - ouderen in de gemeente Rheden. Het resultaat was een hartverwarmend slotfestijn met ruim 300 bezoekers in theater Theothorne in Dieren.

Het project Rimpelingen werd mede mogelijk gemaakt door onze parners:


 

Slotfestijn Rimpelingen