Subsidies amateurkunstverenigingen

Cultuurbedrijf RIQQ helpt je

Amateurkunstverenigingen in Rheden kunnen ieder jaar subsidie aanvragen. Dit geldt voor vereningingen die zijn ingeschreven bij de KvK en aangesloten zijn bij Cultuurbedrijf RIQQ. Per vereniging is een subsidiebedrag beschikbaar. Dit is gebaseerd op een verdeelsleutel waarin alle aangesloten verenigingen meedoen. Het totaalbedrag per vereniging is in twee delen verdeeld van 60% en 40%. Het eerste deel wordt aangevraagd in januari met het formulier jaarlijkse subsidie amateurkunstverenigingen.
Het tweede deel wordt aangevraagd in november met het formulier activiteiten subsidie amateurkunstverenigingen.