Eenmalige subsidie RIQQ

Hoe vraag dit aan?

Als stichting of vereniging kun je subsidie aanvragen voor een concert, voorstelling, expositie of ander project met een vernieuwend karakter. RIQQ stimuleert kleinschalige activiteiten in de regio die eenmalig, kortdurend en experimenteel zijn. Voor de beoordeling gelden deze criteria:

  • creativiteit en originaliteit
  • bijdrage aan sociale binding
  • inspanning van de aanvrager

Via dit formulier kun je de subsidie aanvragen. Het gaat als volgt:

Download de PDF

  1. Sla het document op je eigen computer op
  2. Vul alles in
  3. Klik op formulier verzenden of submit (rechtsboven in het scherm)
  4. Het formulier is automatisch verzonden of er wordt een e-mail aangemaakt die je dan in je eigen mailprogramma moet versturen
  5. Met internet e-mail (hotmail of gmail) klik je ook op formulier verzenden maar daarna word je gevraagd het formulier nogmaals op te slaan en zelf het bestand als bijlage bij de mail te versturen naar info@cultuurbedrijfriqq.nl

Inzendtermijnen

Er is vier keer per jaar gelegenheid aanvraag te doen. De aanvraag dient een maand voor de vergaderdatum binnen te zijn.

Vergaderdata                                          Uiterste inleverdata (op of eerste werkdag na:)

15 oktober                                                  15 september

15 december                                              15 november

15 maart                                                     15 februari

15 juni                                                         15 mei

Op de genoemde inleverdata dienen de aanvragen compleet in ons bezit te zijn. Het is dus raadzaam om je aanvraag eerder in te dienen, opdat ontbrekende bescheiden tijdig opgevraagd kunnen worden.

Aanvragen voor activiteiten, die op genoemde vergaderdata reeds hebben plaatsgevonden of al gestart zijn, komen niet voor behandeling in aanmerking. Voor meer informatie kunt je contact opnemen met Koen van der Mark, 06-81730771 of koen@cultuurbedrijfriqq.nl