Eenmalige subsidie RIQQ

Hoe vraag je dit aan?

Als stichting of vereniging kun je subsidie aanvragen voor een concert, voorstelling, expositie of ander project met een vernieuwend karakter. RIQQ stimuleert kleinschalige activiteiten in de regio die eenmalig, kortdurend en experimenteel zijn. Voor de beoordeling gelden deze criteria:

  • creativiteit en originaliteit
  • bijdrage aan sociale binding
  • inspanning van de aanvrager

Via dit formulier kun je de subsidie aanvragen. Het gaat als volgt:

Download de PDF

  1. Sla het document op je eigen computer op
  2. Open het formulier met Adobe Reader (is dit niet op je computer geinstalleerd, download het dan hier)
  3. Vul alles in
  4. Klik op: 'Klik hier om te verzenden' (onderin het formuier)
  5. Verstuur het formulier met webmail of je eigen mailprogramma

Inzendtermijnen

Er is vier keer per jaar gelegenheid een aanvraag te doen. De aanvraag dient een maand voor de vergaderdatum binnen te zijn.

Vergaderdata                                          Uiterste inleverdata (op of eerste werkdag na:)

15 oktober                                                  15 september

15 december                                              15 november

15 maart                                                     15 februari

15 juni                                                         15 mei

Op de genoemde inleverdata dienen de aanvragen compleet in ons bezit te zijn. Het is dus raadzaam om je aanvraag eerder in te dienen, zodat ontbrekende bescheiden tijdig opgevraagd kunnen worden.

Aanvragen voor activiteiten die op genoemde vergaderdata reeds hebben plaatsgevonden of al gestart zijn, komen niet voor behandeling in aanmerking.
Voor meer informatie kun je contact opnemen via het mailadres info@dezoomerij.nl of te bellen met 0313 - 41 56 03.