Wijziging subsidiebeleid Cultuurbedrijf RiQQ

Afbeelding behorende bij Wijziging subsidiebeleid Cultuurbedrijf RiQQ |

Cultuurbedrijf RiQQ is het subsidieloket voor de gemeente Rheden. Er zijn verschillende subsidieregelingen. Er is bijvoorbeeld  een subsidieregeling voor eenmalige projecten, de ‘incidentele subsidieregeling’. Gelukkig weten steeds meer inwoners van Rheden van deze subsidieregeling af. Dit zorgt voor een toename in het aantal aanvragen. Om deze zo goed mogelijk te kunnen blijven beantwoorden, gaat RIQQ de aanvragen voor eenmalige projecten verzamelen in 4 aanvraagrondes. De inhoudelijke criteria blijven hetzelfde. De enige verandering is dat er op 4 momenten in het jaar naar de aanvragen wordt gekeken. Het is dus van belang om op tijd aanvraag te doen. Hieronder zijn de data te vinden  die vanaf januari 2017  worden gehanteerd. Bij vragen over deze wijziging of voor advies bij het aanvragen, kan contact opgenomen worden met Jet Smeets: jet@cultuurbedrijfriqq.nl. Wij hopen op veel interessante, nieuwe aanvragen!

Inzendtermijnen

Er is vier keer per jaar gelegenheid aanvraag te doen. De aanvraag dient een maand voor de vergaderdatum binnen te zijn.

Vergaderdata:                                    Uiterste inleverdata: 
(op of eerste werkdag na:)

15 oktober                                           15 september

15 december                                       15 november

15 maart                                               15 februari

15 juni                                                   15 mei