We zijn gecertificeerd!

Daar zijn we trots op!
Afbeelding behorende bij We zijn gecertificeerd! | Daar zijn we trots op!

Cultuurbedrijf RIQQ gecertificeerd!

Op 11 november heeft Cultuurbedrijf RIQQ een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan de kwaliteitsnormen van Kwaliteit in Beeld die gelden voor Bibliotheken, Cultuurcentra en Taalhuizen. 

RIQQ scoorde op veel onderwerpen positief en is daarmee zeer content. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid van de organisatie en diensten. Met het certificaat heeft RIQQ de bevestiging gekregen de organisatie, functies en diensten, op een juiste manier uit te voeren en aan alle kwaliteitsnormen te voldoen. Het certificaat is vier jaar geldig.

Transparante organisatie

De organisatie is erg blij met de uitslag. Jet Smeets, directeur: “Wij zijn trots op het behalen van deze certificering. Het laat zien dat we transparant zijn, dat er een heleboel goed gaat en dat we bereid zijn om te werken aan wat beter kan.” Het rapport laat tevens zien dat RIQQ als betrekkelijk jonge organisatie de laatste jaren heel hard gewerkt heeft aan het professionaliseren van de processen van de organisatie. 

Eigentijdse visie

Volgens de auditoren getuigt RIQQ van een innovatieve aanpak met een toekomstbestendige missie en visie op cultuur, waarbij cultureel bewustzijn gezien wordt als het cement van de samenleving. De manier waarop RIQQ, met haar middelen omgaat is opmerkelijk gestructureerd en innovatief. Ook het personeelsbeleid getuigt van een eigentijdse visie in de omgang met medewerkers, vrijwilligers en er is een samenwerking met een veelheid aan partners in verschillende sectoren.

Een jongvolwassen organisatie

“Na 7 jaar is RIQQ een jongvolwassen organisatie en dat zie je terug in de rapportage”, aldus Smeets. RIQQ bedankt alle vrijwilligers, samenwerkingspartners, vrienden en natuurlijk de gemeente Rheden voor de manier waarop de afgelopen jaren is samengewerkt bij cultuurprojecten in Rheden en aan Cultuurbedrijf RIQQ als organisatie. 

De CBCT toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.