Versoepeling: wat betekent het voor kunst- en cultuurmakers?

Afbeelding behorende bij Versoepeling: wat betekent het voor kunst- en cultuurmakers? |

Sinds kort zijn de maatregelen rondom het coronavirus voor de cultuursector wat versoepeld en zowel op 1 juni als op 1 juli worden verdere versoepelingen verwacht.
We hopen dat de aangekondigde versoepelingen je ruimte bieden om op korte termijn weer mooie activiteiten te organiseren!

Wat mag er wel, wat niet en hoe organiseren we dat dan goed?

Misschien heb je daar al een helder beeld bij, of misschien kun je wel wat tips gebruiken. Branchevereniging Cultuurconnectie heeft een protocol opgesteld. In dat protocol vind je de handvatten die nodig zijn om op een verantwoorde manier om te gaan met COVID-19 problematiek in realtie tot je (culturele) werkzaamheden. Hierin lees je welke aanvullende richtlijnen deze branchevereniging in overleg met het ministerie heeft opgesteld voor éen op één muzieklessen.

Kunnen we met je meedenken?

Naast deze richtlijnen heeft de regio een noodverordening opgesteld, waarin in hoofdlijnen is opgenomen wat er wel en niet mag. Die verordening volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM.
Twijfel je over bepaalde activiteiten, dan kun je altijd contact opnemen met RIQQ door te antwoorden op deze mail of te bellen met 0313-415603. Dan kunnen we met je meedenken.

Bij een bezoek aan ons kantoor:

Ook wij proberen een en ander weer langzaam op te starten. Om er voor te zorgen dat dat op een veilige manier kan hebben we de nodige maatregelen getroffen.
Ook aan bezoekers (muziekleerlingen/docenten e.d.) geven wij mee voorzichtig te zijn en zich aan de richtlijnen van de RIVM te houden.
Moet je bij ons op bezoek voor les of anderszins houd dan rekening met het volgende: