De muzieklessen zijn weer begonnen!

Protocol voor kunst- en cultuurbeoefening
Afbeelding behorende bij De muzieklessen zijn weer begonnen! | Protocol voor kunst- en cultuurbeoefening

De muzieklessen zijn weer begonnen, de kunst- en cultuurbeoefening in de binnenruimte is per 19 mei 2021 heropend.

Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden: (1) de algemeen geldende coronamaatregelen blijven nog van kracht en (2) de branche opereert volgens het Protocol Sector.

Bij deze het Protocol verantwoord naar een les/cursus/training (sector cultuureducatie) voor muziekscholen, centra voor de kunsten en volksuniversiteiten, zowel voor individuele als groepslessen.