Kunstwerk 'De Bron' op zoek naar nieuwe locatie

Afbeelding behorende bij Kunstwerk 'De Bron' op zoek naar nieuwe locatie |

In de ‘voortuin’ van het voormalige Waterleidingbedrijf (Vitens) aan de Arnhemse straatweg in Velp, ligt het prachtige kunstwerk ‘De Bron’. Dit beeld is in 1968 door de Velpse kunstenaar Piet Slegers, in opdracht van het Waterleidingbedrijf, gemaakt. De inbreng van water als materiaal vond hij op die plaats vanzelfsprekend, en bracht een grote beweeglijkheid door het gebruik van zgn. verneveling, dat het werk meer natuurlijkheid en een zekere geheimzinnigheid meegaf. Nu op deze plek nieuwbouw wordt gepleegd zoekt de gemeente samen met een groep liefhebbers/geïnteresseerden naar een nieuwe plek voor het kunstwerk. Vooralsnog lijkt er een voorkeur te zijn voor het verplaatsen van het beeld naar de overkant van de straat in het park Daalhuizen. Onder leiding van Cultuurbedrijf RIQQ worden offertes opgevraagd, documenten opgesteld, begrotingen gemaakt, etc. om te komen tot een goede oplossing en de benodigde middelen bij elkaar te krijgen. Samen met wijkvereniging Daalhuizen, Behoud Karakter Velp, de familie Slegers en enkele deskundigen op het gebied van beeldende kunst doen we ons best om dit belangrijke werk voor Velp te behouden.