Kunstenaar gezocht

Afbeelding behorende bij Kunstenaar gezocht |

Cultuurbedrijf RIQQ onderzoekt momenteel de mogelijkheden om kunst structureler in het aanbod van Zorg & Welzijn te implementeren. Dit doen we samen met een grote zorgpartner in de gemeente. Een mogelijke uitwerking van dit idee vind je in dit filmpje: https://vimeo.com/116949614

Hierover gaan we ook graag in gesprek met een beeldend kunstenaar, die mogelijk interesse heeft om dit aanbod in de toekomst mede vorm te geven.

Een beeldend kunstenaar met een:

- professionele achtergrond, w.o. beheersing van veel verschillende beeldende technieken

- sterke affiniteit met het werken met ouderen (zowel in de dagbesteding, intramuraal, zelfstandig wonenden, als mensen met (lichte) dementie)

- ambassadeurschap: bereid zijn het werk en de resultaten met enthousiasme naar buiten toe te tonen d.m.v. het inrichten van een aantrekkelijk atelier, het organiseren van exposities, het schrijven van persberichten voor de lokale krant, etc Ook het gezamenlijk subsidie-aanvragen behoort hiertoe.

- bereidheid om nauw samen te werken met medewerkers van een zorginstelling, o.b.v. een heldere verdeling van taken.

- bij voorkeur wonend in de gemeente Rheden

- iemand die hier echt warm voor loopt en een bron van inspiratie wil zijn voor zowel deelnemers als medewerkers.

Heb je interesse en sluiten bovenstaande punten goed aan bij jouw achtergrond en werkwijze, neem dan z.s.m. contact op met Marijn Swarte van Cultuurbedrijf RIQQ, via marijn@cultuurbedrijfriqq.nl