“Juf, je hangt hem verkeerd op!”

Vanuit eigenheid werken aan kunst door procesgerichte didactiek
Afbeelding behorende bij “Juf, je hangt hem verkeerd op!” | Vanuit eigenheid werken aan kunst door procesgerichte didactiek

“Kinderen die iets maken vanuit hun eigen motivatie, daar kan ik van genieten; door kunstlessen net iets anders aan te vliegen, maak je daar ruimte voor,” vertelt Birgit Luurs, interne cultuurcoördinator en leerkracht bij de Mauritiusschool in Rheden. Elk jaar bouwt zij verder aan de kwaliteit van het cultuuronderwijs op haar basisschool. Geen standaard werkjes, maar vanuit eigenheid werken aan een opdracht. Hiervoor werkt ze samen met verschillende kunstenaars uit de regio. 

“Laatst gaf ik een les over dino’s,” vertelt Birgit, “de les ging over de vorm, de huid en verhoudingen van dino’s. Daarna gingen de kinderen aan de slag met wasco om er zelf een te maken. ‘Juf, je hangt hem verkeerd op!’ kreeg ik als opmerking. Dat vind ik leuk, het kind weet precies wat voor’n dino hij gemaakt heeft en hoe hij dus zou moeten hangen.” 

“Het klikte meteen”

Birgit: “We wilden de kinderen stimuleren om meer onderzoekend en ontwerpend te leren werken, met die wens begon de culturele ontdekkingstocht van onze school. We zijn toen bij een ‘speeddate met vakdocenten’ geweest die Cultuurbedrijf RIQQ organiseerde. Daar ontmoetten we Simone Kuijpers en dat klikte meteen. Sindsdien werken we met elkaar samen en verbeteren we ons cultuuronderwijs stap voor stap.”

Eigenheid van kinderen in het werk

“Simone heeft het hele team tijdens een workshop laten zien wat een andere lesaanpak voor de kinderen kan beteken. Dat was voor iedereen erg inspirerend. We zouden niet langer werken met standaard werkjes die de leerkracht voordeed en waarna je vrijwel dertig dezelfde resultaten kreeg. Nu zouden we kunstlessen geven volgens de ‘procesgerichte didactiek’: een aanpak waarbij kinderen veel meer ruimte hebben om eigenheid in hun kunstwerken te brengen.”

“We werken niet meer met standaard werkjes die de leerkracht 

voordoet en waarna je vrijwel dertig dezelfde resultaten krijgt.”

Tijd om het zelf te doen

“Uit deze workshop ontstonden kunst- en technieklessen. Simone heeft ons voorgedaan hoe we de lessen op de nieuwe manier konden geven. Daarna was het tijd om het zelf te gaan doen. 

Leerkrachten konden kiezen hoe zij dat wilden aanvliegen: 

  • door een video van de vakdocent te volgen met de klas, 
  • een presentatie te gebruiken als leidraad,  
  • of zelf de leiding nemen. 

Even wennen

In het begin moesten de kinderen even wennen aan de nieuwe manier van werken. Bij jonge kinderen ging dat heel snel. Birgit: “Die schakelen zo om naar het eerst schetsen van hun plan, dan verfijnen en ze staan open om nieuwe technieken te leren. De oudere kinderen moesten wat wennen, maar ook voor hen is het steeds makkelijker geworden.”

“Kinderen maken een heel eigen proces door. Ze beleven plezier aan hun eigen creatie. Ze leren creatief te experimenteren.” 

Samen beschouwen en reflecteren 

Voor leerkrachten brengt deze beweging ook een groei in hun vak. Want, hoe doe je dat: samen met de kinderen beschouwen en reflecteren op hun werk? Birgit: “Om het team hierin te begeleiden hebben we een opfristraining gekregen van kunstvakdocent Karin Kotte. Dat gaf ook ons als leerkracht weer een verdieping. We merken dat - willen we de kwaliteit van onze cultuurlessen hoog houden - we hier in het team regelmatig aandacht voor moeten houden. En logisch ook, kunstvakdocent zijn, is immers een vak!”

Verder ontwikkelen in muziek en drama

“Ook voor de komende jaren hebben we een CMK budget aangevraagd. Onze wens is om verder te ontwikkelen op het gebied van cultuureducatie. De komende tijd met de focus op muziek en drama.”