Gezocht bestuurslid Cultuurbedrijf RIQQ

Afbeelding behorende bij Gezocht bestuurslid Cultuurbedrijf RIQQ  |

Cultuurbedrijf RIQQ maakt zich sterk voor kunst en cultuur van en voor de regio Rheden omdat wij ervan overtuigd zijn dat meedoen aan en genieten van kunst en cultuur mensen verrijkt, versterkt en verbindt. Onze regio heeft een fantastisch aanbod aan kunst en cultuur. En prachtige locaties. Wij willen graag dat inwoners daarmee op allerlei manieren in aanraking komen. 
Dit doen wij: 

Cultuureducatie: scholen ondersteunen bij het uitvoeren van hun culturele taken 
Verbindingen leggen tussen culturele instellingen en bedrijven, het sociale domein, onderwijs en inwoners van de gemeente Rheden. 
Ondersteuning aan de amateurkunstsector 
Programmering van festivals, voorstellingen, exposities en cursussen voor theater, muziek en beeldende kunst 
Promotie van het aanbod van kunstenaars en verenigingen in de gemeente 
Hulp bij subsidieaanvragen, toetsen en toekennen van subsidies 
Investering in innovatieve projecten samen met bv de toeristische sector of de zorg 

Bestuur van Cultuurbedrijf RIQQ 

Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een evenwichtige afspiegeling van de samenleving, de gebruikers en de publieksgroepen van RIQQ. De inrichting van de organisatie laat een bestuursmodel zien met een bestuur op afstand. Het bestuur volgt de Code Cultural Governance. Het initiëren en uitvoeren van plannen ligt bij de directie en het goedkeuren en het monitoren bij het bestuur. Het klankborden met de directie is eveneens een belangrijke taak voor het bestuur. Om dit goed te kunnen doen, beschikt het bestuur bij voorkeur over de volgende deskundigheden en vaardigheden: 

* Strategisch en bestuurlijk inzicht op basis van ervaring 
* Kennis van en ervaring met marketing, publiciteit en fondsenwerving 
* Artistiek inhoudelijke kennis van de kunsten 
* Juridische zaken 
* Zakelijk en financieel management, bij voorkeur in de culturele sector 
* Bekendheid met het artistieke circuit (theater, theatermakers, -gezelschappen et cetera) 
* Relevant netwerk in de regio 
 

Nieuw bestuurslid: 

Het nieuwe bestuurslid dat wij zoeken brengt zijn of haar eigen kennis, ervaring en specifieke achtergrond mee en is daarmee een aanvulling op het bestuur en team van RIQQ. Het bestuurslid: 

* Heeft kennis en ervaring in een van de kunstdisciplines 
* Is integer, verantwoordelijk en onafhankelijk; 
* Beschikt over voldoende tijd 
* Heeft interesse in de lokale situatie en de plek van kunst en cultuur daarin 

Wij bieden: 

* Betrokkenheid bij zaken in de eigen regio 
* Ruimte voor eigen inbreng 
* Een plek in een jonge organisatie met een enthousiast team 
* Meewerken aan een beter kunst- en cultuurklimaat 

Procedure  

Nieuwe bestuursleden worden door het zittende bestuur benoemd. Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een herbenoeming van vier jaar. Een kandidaat die de diversiteit -in de breedste zin van het woord- in ons bestuur vergroot, geven wij voorrang. De functie is onbezoldigd. 

Interesse  

Uw motivatie vergezeld van een Curriculum Vitae kunt u sturen naar info@cultuurbedrijfriqq.nl t.a.v. Thérèse-Sophie de Wit, voorzitter Cultuurbedrijf RIQQ. Informatie over de huidige samenstelling van het bestuur kunt u vinden op www.cultuurbedrijfriqq.nl