Gemeente Rheden nog steeds in de race voor BNG Bank Erfgoedprijs

Afbeelding behorende bij Gemeente Rheden nog steeds in de race voor BNG Bank Erfgoedprijs |

GEMEENTE RHEDEN – Op 28 maart 2019 wordt de BNG Bank Erfgoedprijs voor de negende keer uitgereikt aan de ‘beste erfgoed-gemeente’ van Nederland. Gemeente Rheden is één van de vier genomineerde gemeenten.

Afgelopen woensdag mochten burgemeester Carol van Eert en wethouder Marc Budel en Marjolein Sanderman van gemeente Rheden, het erfgoedbeleid aan de jury toelichten samen met de andere genomineerde gemeenten.

De prijs bestaat uit een bedrag van € 25.000 en gaat naar een gemeente die op inspirerende wijze met zijn erfgoed omgaat en als voorbeeld kan dienen voor andere gemeenten. Hoofdsponsor is BNG Cultuurfonds. Daarnaast wordt een Publieksprijs uitgereikt aan de gemeente die de meeste publieksstemmen weet te verkrijgen.

De selectie
Voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2019 is door specialisten uit het erfgoedveld een longlist gemaakt van twaalf gemeenten die blijk geven van visie en daadkracht in hun omgang met erfgoed. Tijdens de eerste juryvergadering heeft de jury Amersfoort, Leeuwarden, Oss en Rheden genomineerd. Nog in 2018 bezochten de juryleden onaangekondigd en incognito de 4 genomineerde gemeenten.

Op 30 januari 2019 mochten de vier genomineerde gemeenten hun erfgoedbeleid en -praktijk toe te lichten aan de jury door middel van een korte pitch. Met het gemeentebezoek en de pitch in het achterhoofd zal de jury zich vervolgens beraden over de vraag wie de winnaar is van de BNG Bank Erfgoedprijs 2019. De uitslag is geheim tot de feestelijke uitreiking op 28 maart 2019 in Leiden (de winnende gemeente van de vorige editie).

De criteria, in alle fasen van het proces bekijkt de jury de volgende aspecten:

Wat is de visie van de gemeente op het gebied van erfgoed?
Op welke andere beleidsterreinen speelt erfgoed een rol?
Welke rol krijgen inwoners bij het erfgoed en het gemeentelijke erfgoedbeleid?
Welke plaats is er voor jeugd (onderwijs, erfgoededucatie) en/of de participatie van ouderen?
Hoe communiceert de gemeente over het erfgoedbeleid en de -projecten?
Wat doet de gemeente met erfgoed als innovatieve factor?
Waaruit bestaat het recent gerealiseerd beleid en welke uitgevoerde projecten zijn er?
Wat is de grootte en de inzet van het gemeentelijke erfgoedbudget?

De prijs

De BNG Bank Erfgoedprijs is een initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ´92 en stimuleert gemeenten om actief in te zetten op cultureel erfgoed, ook ter versterking van beleidsterreinen als toerisme, cultuur, onderwijs, sociale zaken, ruimtelijke ontwikkeling en economie. De prijs is beschikbaar gesteld door hoofdsponsor BNG Cultuurfonds. Eerdere winnaars zijn de gemeenten Dordrecht (2010) Westerveld (2011), Schiedam (2012), Kampen (2013), Bergen op Zoom (2014), Beesel (2016) en Zutphen (2017) en Leiden (2018).

De jury

Ina Adema (burgemeester Lelystad en bestuurslid BNG Cultuurfonds)
Janneke Bierman (architect en directeur BiermanHenket architecten)
Karel Loeff (directeur Erfgoedvereniging Heemschut)
Susan Lammers (algemeen directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Arnoud Odding (directeur Rijksmuseum Twenthe en Mu)
Patrick Timmermans (directeur Erfgoed Brabant)

Meer informatie over de prijs en de selectieprocedure vindt u op http://www.bngerfgoedprijs.nl.