Feestelijke afsluiting denktank Ouderen & Kunst

Kunstprojecten voor ouderen
Afbeelding behorende bij Feestelijke afsluiting denktank Ouderen & Kunst | Kunstprojecten voor ouderen

De denktank Ouderen & Kunst heeft 22 juni een reeks van tien bijeenkomsten feestelijk afgesloten. Daar was alle reden toe, want de afgelopen maanden heeft de groep van elf enthousiaste deelnemers volop ideeën uitgewisseld, inspirerende kunstenaars gesproken en (kritische) vragen gesteld. Dit heeft geleid tot acht mooie projecten die RIQQ van zomer 2016 tot 2017 zal aanbieden aan ouderen uit de gemeente Rheden, zowel ouderen die zelfstandig wonen als ouderen die in verzorgingshuizen wonen. De projecten zijn verschillend van aard: er kunnen nieuwe talenten ontdekt worden, en ouden opgerakeld. Er kan 1 op1 worden gewerkt, in kleine groepjes of samen met bassischoolleerlingen. Ook zijn verscheidene kunstdisciplines vertegenwoordigd: muziek, dans, theater, beeldende kunst, fotografie, schrijven én graffiti.

In augustus 2016 vindt het eerste project plaats: “Kijken en creëren in de natuur.” Hierover volgt binnenkort meer.

Is de denktank dan nu gestopt? Nee, de deelnemers blijven graag betrokken bij de voortgang van de projecten.

De kunstprojecten voor ouderen komen tot stand met dank aan het VSB-fonds, het Oranjefonds, het Fonds voor Cultuurparticipatie, her RCOAK en Cultuurbedrijf RIQQ.