Elk kind kan meedoen aan kunst en cultuur

Afbeelding behorende bij Elk kind kan meedoen aan kunst en cultuur |

Ieder gezin maakt keuzes rondom de ontwikkeling van hun kind(eren). Veel gezinnen vinden sport of cultuur in de vrije tijd waardevol. Op school wordt er een basis gelegd voor sport en spel, muziek- en kunsteducatie. Ook zijn er activiteiten in onze gemeente die kinderen helpen hun talent te ontdekken. Het is heel jammer wanneer kinderen niet kunnen meedoen bij een sportvereniging of muziek- of theatergroep, omdat dit door financiële omstandigheden niet lukt. Daarom trekken we in Rheden samen op met scholen, welzijnsorganisaties en de gemeente om alle kinderen te laten meedoen. Het Kindpakket bevat regelingen voor sport en cultuur die ouders een financieel steuntje in de rug  geeft.

Kijk hier voor meer informatie. Bespreek het op school of bel (0313-415603) ons gerust als je meer wilt weten.