Covid-subsidie voor de culturele sector

Afbeelding behorende bij Covid-subsidie voor de culturele sector |

Wij zijn blij dat de gemeente weer bijspringt in deze coronatijd.

Organisaties in de culturele sector zijn hard getroffen door de coronamaatregelen. Als extra steun in de rug kunnen zij (net als voor het jaar 2020) gebruikmaken van een subsidie. Deze subsidie is een tegemoetkoming in de vaste lasten vanaf januari tot en met december 2021.

De subsidie is bedoeld voor drie soorten organisaties: Cultuurknooppunten cultuureducatie, amateurkunstverenigingen en overige cultuurorganisaties, zoals muziekscholen, galerieën/expositieruimten, musea, cursusaanbieders in zang, muziek, schilderen, beeldende en vrije kunst, filmhuizen en organisaties met een literatuur- en theaterprogrammering. De subsidie is één keer aan te vragen. Voor de totale subsidie is een maximaal subsidiebedrag van € 92.000 beschikbaar. De volledige subsidieregels en het aanvraagformulier zijn te vinden op www.rheden.nl/corona, onder het kopje ‘coronasubsidies’.

Wethouder Marc Budel is blij dat deze subsidie ook dit jaar weer beschikbaar is. “Uit een recent gehouden enquête over cultuur blijkt de toegenomen waardering van inwoners voor culturele activiteiten. Ondanks of misschien wel juist door de coronapandemie. Weer in een koor kunnen zingen, genieten van een concert of een boek lenen… We zijn het weer meer gaan waarderen. Dan moeten in de tussentijd wel de culturele voorzieningen behouden blijven. Daarbij helpt deze subsidie. Daarnaast zet ik mij in de regio in om met gemeenten en Provincie de cultuursector meer toekomstbestendig te maken.”