Diverse fondsen

Mogelijkheden voor financiering van een project

Er zijn diverse mogelijkeden voor de financiering van een project of evenement. RIQQ weet goed de weg in subsidieland en helpt je graag. Hierbij alvast een aantal landelijke fondsen die kansrijk zijn.

Fonds voor Cultuurparticipatie

 

VSB fonds

Dit fonds vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen kennis maken met en meedoen aan kunst. Kunst in de breedste zin van het woord: muziek, theater, dans, zang, beeldende kunst, film, fotografie, architectuur of letteren. Projecten die in aanmerking komen voor ondersteuning:

  • Voorstellingen met randactivititeiten zoals workshops
  • Jonge makers die samenwerken met andere makers
  • Theater- en dansvoorstellingen voor jeugd
  • Festivals
  • Documentaires
  • Erfgoed

Bij het VSB fonds moet 4 maanden voor de start van het project een aanvraag gedaan worden. Dit kan gedurende het hele jaar. De aanvraag is alleen bestemd voor afgeronde projecten.
Voor meer informatie: www.vsbfonds.nl

SNS REAAL

Als maatschappelijk betrokken fonds ondersteunt SNS Reaal culturele initatieven, projecten die kansen voor jongeren verbeteren, activiteiten voor educatie en kennisontwikkeling. Verder geldt:

  • Projecten die grotendeels in Nederland worden gerealiseerd
  • Projectgebonden activiteiten
  • Aanvrager is een rechtspersoon (stichting, vereniging, NV, BV etc)
  • Minimaal 4 maanden voor de start van het project moet de aanvraag ingediend worden

Meer informatie is te vinden op: www.

Prins Bernard Cultuurfonds

Als het gaat om projecten op het gebied van cultuur of natuurbehoud in Nederland ben je hier aan het goede adres. Met de richtlijnenwijzer op de site kun je snel testen of je aanvraag voldoet aan de criteria en bij welke lokale afdeling je terecht kunt. Het fonds in onder meer interessant voor investeringen in materieel.

Bij de Gelderse afdeling kan een aanvraag ingediend worden voor: 14 januari, 8 april, 5 augustus en 14 oktober. Voor projecten met een landelijk bereik kun je tot 1 april een aanvraag indienen.

Meer informatie: