Velper Bach Ensemble

Bach, Vivaldi, Handel, Mozart en meer bekende namen
Afbeelding behorende bij Velper Bach Ensemble | Bach, Vivaldi, Handel, Mozart en meer bekende namen

Het gemengde koor, met 60 leden, legt zich vooral toe op barokmuziek uit de periode van 1550 tot 1750. Maar af en toe staat ook muziek uit latere tijden en hedendaagse werken op het repertoire.
Er wordt a capella gezongen, maar ook onder begeleiding van een orkest.
Het Velper Bach Ensemble zoekt altijd nieuwe leden. De secretaris Laura Veldwachter vertelt je er graag meer over.

Repeteren

Donderdagavond van 20.00-22.00 uur.

Dirigent

Frank Litjens

Meer informatie

Alle informatie die betrekking heeft op het meezingen met het Velper Bach Ensemble kan ingewonnen worden bij: 
Selma Kuyvenhoven, telefoon 026-3814886 of email selmakuyvenhoven@kpnplanet.nl

Informatie over overige zaken m.b.t. het Velper Bach Ensemble:
Marianne Verkamman, telefoon 0313-437662 of email m.verk@hetnet.nl

 

 

Adres: 
NBP-gebouw, Dr. Fabiusstraat 12, Velp
Telefoonnummer: 
026-4433932