Aanvraag als particulier

Voor kunstenaars, musici, auteurs en eigenaren van monumenten

Persoonlijke tegemoetkoming deskundigheidsbevordering

RIQQ wil kunstenaars op verschillende manieren stimuleren en ondersteunen. Kunstenaars kunnen voor hun persoonlijke ontwikkeling een kleine bijdrage krijgen om symposia en inspiratiebijeenkomsten bij te wonen. De uitgangspunten zijn:

  • Maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 50,-
  • In overleg vragen we mogelijk een wederdienst, bijvoorbeeld een verslagje of een foto voor een RIQQ-publicatie.

Prins Bernhard Cultuurfonds

In sommige gevallen kun je een aanvraag doen bij het Prins Bernard Cultuurfonds. Kijk op de site of het project in aanmerking komt voor ondersteuning.

Wil je meer informatie van RIQQ over het doen van een aanvraag, neem dan contact op met Koen van der Mark: koen@cultuurbedrijfriqq.nl