Aanvraag als particulier

Voor kunstenaars, musici, auteurs en eigenaren van monumenten

Kleintje Cultuur Velp

Deze stichting ondersteunt kleinschalige kunstprojecten in de gemeente Rheden met een maximum bedrag van € 300,-. Ook is er een stimuleringsprijs voor de podiumkunsten om er voor te zorgen dat een uitvoering die anders lastig gerealiseerd zou kunnen worden, toch door kan gaan. Deze prijs van € 1000,- wordt jaarlijks toegekend aan een nieuw initiatief. De inschrijving staat open voor amateurs en professionals. Voorwaarden zijn:

  • Geen bestaande productie
  • Band met de gemeente Rheden
  • De uiteindelijke uitvoering is in de gemeente Rheden

Voor meer informatie kun je mailen naar: kl.cultuur@gmail.com of je kunt bellen naar 026 364 60 18.

Persoonlijke tegemoetkoming deskundigheidsbevordering

RIQQ wil kunstenaars op verschillende manieren stimuleren en ondersteunen. Kunstenaars kunnen voor hun persoonlijke ontwikkeling een kleine bijdrage krijgen om symposia en inspiratiebijeenkomsten bij te wonen. De uitgangspunten zijn:

  • Maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 50,-
  • In overleg vragen we mogelijk een wederdienst, bijvoorbeeld een verslagje of een foto voor een RIQQ publicatie.

Prins Bernhard Cultuurfonds

In sommige gevallen kun je een aanvraag doen bij het Prins Bernard Cultuurfonds. Kijk op de site of het project in aanmerking komt voor ondersteuning.

Wil je meer informatie van RIQQ over het doen van een aanvraag, neem dan contact op met Koen van der Mark: koen@cultuurbedrijfriqq.nl