Aanvraag als particulier

Individuele kunstenaars, musici, auteurs en eigenaren van monumenten

kunnen in sommige gevallen een aanvraag doen bij het Prins Bernard Cultuurfonds. Kijk op de site of het project in aanmerking komt voor ondersteuning.

Kleintje Cultuur Velp

Deze stichting ondersteunt kleinschalige kunstprojecten in de gemeente Rheden met een maximum bedrag van €300,-. Ook is er een stimuleringsprijs voor de podiumkunsten om er voor te zorgen dat een uitvoering die anders lastig gerealiseerd zou kunnen worden toch door kan gaan. Deze prijs van €1000,- wordt jaarlijks toegekend aan een nieuw initiatief. De inschrijving staat open voor amateurs en professionals en amateurs, jong of oud. Voorwaarden zijn

  • Geen bestaande productie
  • Band met de gemeente Rheden
  • De uiteindelijke uitvoering is in de gemeente Rheden

Voor meer informatie kun je mailen naar:kl.cultuur@gmail.com of bellen naar 026 364 60 18

Persoonlijke tegemoetkoming deskundigheidsbevordering

RIQQ wil kunstenaars op verschillende manieren stimuleren en ondersteunen. Kunstenaars kunnen voor hun persoonlijke ontwikkeling een kleine bijdrage krijgen om symposia en inspiratiebijeenkomsten bij te wonen. De uitgangspunten:

  • Maximaal 50% van de kosten met een maximum van €50,-
  • In overleg vragen we misschie een wederdienst, bv een verslagje, een foto voor RIQQ publicatie