RABO-Burgemeester De Bruinprijs

Aanmoedigingsprijs voor startende kunstenaars
Afbeelding behorende bij RABO-Burgemeester De Bruinprijs

Rabo-Burgemeester de Bruinprijs

De Rabo-Burgemeester de Bruinprijs is een aanmoedigingsprijs voor startende professionele kunstenaars. Met grote zorgvuldigheid wordt bekeken of ze aan de gestelde criteria voldoen. Ze moeten:

  • een band hebben met de gemeente Rheden.
  • aan het begin van hun professionele carrière staan.
  • boven de middelmaat uitsteken en een belofte inhouden voor de toekomst.

De procedure

De Rabo-Burgemeester de Bruinprijscommissie beoordeelt de eerste twee criteria. Is daar aan voldaan en is er een eerste positieve indruk van de inhoudelijke kwaliteit van de kandidaat, dan wordt er een professionele jury benoemd. Die onderzoekt het laatste criterium en adviseert de commissie.. Dat advies is bepalend voor het al of niet toekennen van de prijs. Medio december wordt in de pers en op deze website een oproep geplaatst om uiterlijk 31 maart kandidaten voor deze prijs voor te dragen.

De Rabo-Burgemeester de Bruinprijscommissie wordt momenteel gevormd door:

  • Willem van Katwijk, voorzitter
  • Anne Reerink, literatuur en beeldende kunst
  • Jos Dingelhoff, muziek

Ontstaansgeschiedenis

In 1958 sprak de toenmalige burgemeester De Bruin van de gemeente Rheden in een rede de wens uit dat er, na de oorlog, en na alle inspanningen voor de wederopbouw, nu in Nederland weer meer aandacht geschonken zou gaan worden aan sport, kunst en cultuur. Te beginnen bij de vorming van de jeugd vooral omdat zij niets van doen hadden met de oorlog.

Kort na het uitspreken van die rede stierf hij plotseling. De gemeenteraad heeft toen om hem te eren een fonds gesticht om jaarlijks een aanmoedigingsprijs uit te kunnen reiken aan veelbelovend beginnend professioneel kunstenaarstalent. En benoemde daarvoor een commissie. Met als voorzitter Lucy Schouten.

De eerste prijsuitreiking vond plaats in 1961. In 1991 volgde kustkenner en -liefhebber Willem van Katwijk, oud gemeenteraadslid en vicevoorzitter van de Monumentencommissie, Lucy Schouten op.

In 1998, bij de opheffing van allerlei aparte gemeentelijke fonds en de privatisering van Rhedense Kunst Commissie naar De Alliantie, werd door de gemeenteraad bepaald dat de prestigieuze Burgemeester de Bruinprijs zou blijven bestaan. En dat de prijsuitreiking door de burgemeester zou blijven geschieden. Bij de vaststelling van de jaarlijkse subsidie aan De Alliantie zou daarmee rekening dienen te worden gehouden.  .

Toen in 2007 de sponsoring door de Rabobank een meerjarig karakter kreeg, werd de naam van de bank aan de prijs verbonden.

De prijs bestaat momenteel uit € 2.000 en een presentatie, een tentoonstelling of voorstelling. Vanaf 2013 ontvangt de prijswinnaar ook een trofee. Tot nu toe steeds een kunstwerk gemaakt door Leon Mommersteeg. Een prachtig sterk ontkiemend zaadje, als metafoor voor de talentvolle startende professionele kunstenaar. 

Thor ter Kulve ontvangt de Rabo-Burgemeester de Bruinprijs 2016

Op 28 september reikte burgemeester Petra van Wingerden deze prijs uit aan productontwerper Thor ter Kulve(26). Jan Ummenthum, directievoorzitter Rabobank Arnhem e.o., de hoofdsponsor van RIQQ, overhandigde hem de trofee. Speciale aandacht was er voor zijn buitenobjecten. Een schommel die simpel aan een lantaarnpaal of boom kan worden bevestigd, Een boomtrap. Iedereen heeft in zijn/haar jeugd toch wel eens in een boom willen klimmen? Via zo'n mooie boomtrap ga je de boom en zijn omgeving ineens anders zien. En een straathaard. Daklozen krijgen zo in koude nachten wat gratis warmte. Uit het juryrapport: 'Thor ter Kulve steekt met zijn origineel denken en ontwerpen ver uit boven de middelmaat en hi houdt een grote belofte in voor de toekomst'. Zelf zegt hij 'als ontwerper word ik het meest geprikkeld door na te denken over oplossingen voor concrete problemen'.

Ben je nieuwsgierig naar de winnaars van deze prijs de afgelopen jaren, klik hier voor de indrukwekkende lijst

 

 

 

 

Afbeelding behorende bij RABO-Burgemeester De Bruinprijs | Aanmoedigingsprijs voor startende kunstenaars
Afbeelding behorende bij RABO-Burgemeester De Bruinprijs | Aanmoedigingsprijs voor startende kunstenaars
Afbeelding behorende bij RABO-Burgemeester De Bruinprijs | Aanmoedigingsprijs voor startende kunstenaars