Harry de Leeuw

Brons, Bouwsels
Afbeelding behorende bij Harry de Leeuw | Brons, Bouwsels

Het werk van Harry de Leeuw valt onder het lyrisch realisme met als inspiratiebron landschap en architectuur. Hij zoekt daarin naar een sfeer die verleidt tot herinneringen en verhalen.
In zijn bouwwerken laat de Leeuw zich vaak leiden door de Romaansche architectuur.

Meer informatie

http://www.harrydeleeuw.nl