Gerrit van Middelkoop

Dingen
Afbeelding behorende bij Gerrit van Middelkoop | Dingen

De Dingenfabriek
De Dingenpartij
Nationale Dingendag
Bedreigde Dingen
Stichting Bepaalde Dingen

zijn uitvloeisels van mijn streven om kunst een plaats te geven in het leven van alledag.